Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Sut mae pobl yn sgorio
safonau gofal
lle rydych CHI yn byw?

Ydych chi wedi defnyddio darparwr gofal yn lleol?

Os ydych chi wedi defnyddio darparwr lleol - rhannwch eich profiadau. Adolygwch Meithrinfeydd, sgorio cartrefi gofal, ac yn helpu teuluoedd eraill i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am ofal plant a gofal i'r henoed.

Creu Adolygiad

Ydych chi'n berchen neu'n rheolwr lleoliad gofal neu'n asiantaeth gofal yn y DU?

Sut gall eich proffil Canllaw Gofal Da ddod yn offeryn hyd yn oed yn fwy ar gyfer eich busnes A sut y gallwch chi ddod yn aelod.

Gwybodaeth i berchnogion a rheolwyr

Canllaw Gofal Da

Ffforwm ar gyfer adolygiadau gonest, di-duedd am ofal

Mae'r Canllaw Gofal Da yn fforwm annibynnol sydd wedi ei ddatblygu i ganiatáu bobl i ddod o hyd i, sgor ac adolygiadu am ofal plant a gofal pobl hyn lleol, ledled Prydain.

Ein harwyddair yw 'mae rhannu'n golygu gofalu'

Trwy rannu eich barn ynglyn â darparwyr gofal - o ansawdd y gofal, y staff i'r cyfleusterau, y r awyrgylch ac wrth gwrs, gwerth am arian - Gallwch elpu pobl eraill i ddewis y gofal iawn i'w teulu.

"Mae'r Canllaw Gofal Da yn ei wneud yn llawer haws i deuluoedd asesu ansawdd gofal plant a gofal pobl hyn"

Rydym yn ymdrechu i wneud gofal yn well i bawb

Datblygwyd y Canllaw Gofal Da gan My Family Care ac United for All Ages, ar y cyd â sefydliadau ac elusennau cenedlaethol eraill .

Gyda'n gilydd rydym yn ceisio cynnig gofal gwell i bob oedran, gan helpu rhieni i gael gofal plant o safon uchel a sicrhau bod pobl hyn a'u teuluoedd yn derbyn gofal o'r safon orau.

Rhannwch eich stori chi am ofal plant neu bobl hyn

Os ydych wedi defnyddio darparwr gofal yn lleol yn y gorffennol, rhannwch eich profiadau. Bydd rhieni a gofalwyr eraill wedyn yn gallu cymharu amryyw o ddarparwyr gofal lleol a chymryd penderfyniad cytbwys.

Creu Adolygiad

Hoffech chi gael gwybod mwy...?

Cysylltu â ni

Rydym yn gobeithio bod y Canllaw Gofal Da yn  hawdd ei ddefnyddio, ac yn bwysicach, yn ddefnyddiol.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglyn â sut gellid gwella'r safle, rydym yn gwrando (ac yn darllen os anfonwch ebost atom). Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Cysylltwch â'r tîm yn  support@goodcareguide.co.uk.

Rhag ofn bod yr ateb i'ch cwestiwn ar gael arlein, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin.

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages