Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Sut mae pobl yn sgorio
safonau gofal
lle rydych CHI yn byw?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Ydych chi wedi defnyddio darparwr gofal yn lleol?

Os ydych chi wedi defnyddio darparwr lleol - rhannwch eich profiadau. Adolygwch Meithrinfeydd, sgorio cartrefi gofal, ac yn helpu teuluoedd eraill i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am ofal plant a gofal i'r henoed.

Creu Adolygiad

Ydych chi'n berchen neu'n rheolwr lleoliad gofal neu'n asiantaeth gofal yn y DU?

Sut gall eich proffil Canllaw Gofal Da ddod yn offeryn hyd yn oed yn fwy ar gyfer eich busnes A sut y gallwch chi ddod yn aelod.

Gwybodaeth i berchnogion a rheolwyr

Cwrdd â Tîm Canllaw Gofal Da

Creu fforwm annibynnol ar gyfer adolygiadau gofal

Syniad Ben Black a Stephen Burke oedd i sefydlu'r Canllaw Gofal Da yn gynnar yn 2012. Lansiodd y safle yn ddiweddarach y flwyddyn honno, ac ers hynny mae wedi croesawu mwy nag 2.1 miliwn o ymwelwyr.

Mae'r Canllaw Gofal Da nawr yn derbyn rhyw 4,000 o ymweliadau gan rieni a theuluoedd y dydd yn chwilio am wybodaeth berthnasol a defnyddiol ar ein 66,010 o ddarparwyr gofal plant a phobl hyn ledled y DU, ac mae'n gartref i filoedd o adolygiadau.

Cyfarfod rhai o aelodau'n tîm ...

Ben BlackBen Black, Sefydlydd

Fel tad i efeilliaid, mae Ben yn gwybod am yr heriau wrth geisio cydbwyso gwaith a bywyd teuluol. Dechreuodd Ben ar ei yrfa yn gweithio fel cyfreithiwr yn y Ddinas. Yn 2000, prynodd ef a'i frawd Ollie Tinies, a aeth ymlaen i fod yr asiantaeth nanis fwyaf yn y DU.

Yn 2005 sefydlwyd My Family Care ganddynt - gyda'r syniad unigryw o gynnig i gleientiaid becyn budd-daliadau cyflawn i weithwyr gyda teuluoedd mewn meddwl.

Mae Ben wedi cyfareddu gyda sut gall technoleg wneud gwell defnydd o adnoddau i rai mewn angen. Mae Nanny Share, Emergency Childcare a nawr y Canllaw Gofal Da (Good Care Guide) i gyd, yn eu ffyrdd gwahanol, wedi llenwi bylchau pwysig yn y farchnad gofal.

Mae Ben yn parhau i weithio gyda Tinies ac mae hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol gydag AnyJunk, cwmni gwaredu sbwriel mwyaf yn y DU. Mae ei wraig o Ffrainc, ei 3 o blant ifanc a rhedeg marathon o bryd i'w gilydd yn cadw Ben yn brysur yn ei amser sbâr.

Stephen Burke, SefydlyddStephen Burke

Cyn i Stephen Burke lansio'r Canllaw Gofal Da gyda Ben, roedd yn brif weithredwr i ddau elusen cenedlaethol, Daycare Trust a Counsel and Care, yn cynghori teuluoedd ar gael hyd i'r gofal iawn.

Mae Stephen yn awyddus i sicrhau bod darparwyr gofal yn cymryd sylw o sylwadau teuluoedd sy'n defnyddio eu gwasanaethau.

Gyda'i wraig, Denise, sefydlodd Stephen United for All Ages yn 2010, menter gymdeithasol yn dod a pobl hyn ac iau ar ei gilydd. Mae Stephen hefyd yn ymddiriedolwr gyda nifer o elusennau cenedlaethol a lleol ac mae'n gyd-gadeirydd Grandparents Plus.

Andy MajorAndy Major, Cyfarwyddwr

Andy sy'n rhedeg y Canllaw Gofal Da o ddydd i ddydd, gyda chymorth rheolwyr timau rheoli cyfrifon, cysylltiadau cyhoeddus a gwefan sy'n gofalu am ein haelodau, y platform, cymedroli adolygiadau a datblygu'r gwasanaeth

Mae Andy yn mwynhau gweld amlygrwydd a gonestrwydd yn gweithredu, ac mae'n ystyried bod y Canllaw Gofal Da yn llwyfan gwerthfawr ar gyfer annog a hyrwyddo hynny ar draws y sector gofal yn y DU.

Ond aelod pwysicaf ein tîm...

... yw chi wrth gwrs! Ein gweledigaeth oedd creu gwefan annibynnol a diduedd lle gall defnyddwyr gofal yn y DU adolygu eu darparwyr gofal er budd pobl eraill. Felly, os ydych wedi defnyddio darparwr gofal plant neu bobl hyn, ymunwch â'r tîm ac: 

Creu Adolygiad

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages