Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Sut mae pobl yn sgorio
safonau gofal
lle rydych CHI yn byw?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Ethos ein cwmni

Rydym yn gweithio er mwyn cael newid

Crëwyd y Canllaw Gofal Da allan o ddymuniad syml i lenwi bwlch pwysig yn y jig-so. Mae ein sylfaenwyr yn cymryd agwedd ragweithiol tuag at gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

My Family Care

My Family Care oedd prif noddwr a gwarantwr gwobrau blynyddol Cyflogwyr Gorau ar gyfer Teuluoedd yn Gweithio (2009-2011).

Mae'r busnes Nanny Share yn cyfrannu canran o'i refeniw bynyddol i elusen, sydd yn y gorffennol wedi cynnwys y Daycare Trust.

United for All Ages

Sylfaenwyd United for All Ages  gan Stephen a Denise Burke fel menter gymdeithasol. Mae Denise Burke wedi bod yn ymgyrchydd gofal plant diflino sydd wedi dod â newid gwirioneddol i lawer o rieni yn Llundain yn ystod ei chyfnod yn rhedeg uned gofal plant LDA.

Mae Stephen Burke yn un o'r bobl mwyaf uchel ei barch yn y diwydiant gofal, ar ôl ymrwymo ei amser i wella gofal ar draws y cenedlaethau, yn gyntaf fel Prif Weithredwr y Daycare Trust ac yna fel Prif Weithredwr Counsel and Care.

Stephen yw Cadeirydd Grandparents Plus, mae'n gyfarwyddwr y Victory Housing Trust ac yn Aelod o Fwrdd Shared Lives Plus.

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages