Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Sut mae pobl yn sgorio
safonau gofal
lle rydych CHI yn byw?

Ydych chi wedi defnyddio darparwr gofal yn lleol?

Os ydych chi wedi defnyddio darparwr lleol - rhannwch eich profiadau. Adolygwch Meithrinfeydd, sgorio cartrefi gofal, ac yn helpu teuluoedd eraill i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am ofal plant a gofal i'r henoed.

Creu Adolygiad

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Ein Partneriaid

Diolch am helpu i wneud y Canllaw Gofal Da yn realiti

Mae'r Canllaw Gofal Da yn falch o ymuno â nifer o sefydliadau pwysig, wrth ddatblygu'r wefan ei hun ac yn barhaus.

Yn y maes gofal, cawn ein cefnogi gan:

Mae rhannu'n golygu gofalu

Adolygiadau gonest, diduedd ar ofal

Ein nod yw bod yn safle adolygu annibynnol, diduedd wedi ei ddylunio i helpu pobl i gael hyd i, sgorio ac adolygu darparwyr gofal plant a gofal pobl h?n yn y DU. Ac, wrth gwrs, i ddefnyddio'r adolygiadau hynny i gymryd penderfyniad mwy gwybodus yngl?n â'r gofal maent yn ei ddefnyddio.

Darperir gwaith rhaglennu a gwe-ddylunio gan ein cyfeillion yn sapnagroup ac Orckid.

Gwasanaeth Cyflogau Nannytax

Mae Canllaw Gofal Da wedi partneru gyda Nannytax i ddarparu gwybodaeth i rieni sy'n chwilio i gyflogi nani ar gyfer eu teulu. Mae Nannytax wedi bod yn cefnogi cyflogwyr yn y cartref am dros 20 mlynedd ac yn un o'r gwasanaethau cymorth cyflogres gwreiddiol ar gyfer cyflogwyr yn y cartref.

 

Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd

Mae Canllaw Gofal Da wedi partneru gyda Chymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (CGMD) i roi cyngor a gwybodaeth i rieni ar dewis meithrinfa, a chymorth i reolwyr meithrin.

 

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages