Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

think about me

Darllenwch lythyr gan Mark Drakeford, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar lansiad Cymru'r Canllaw Gofal Da  Good Care Guide

Sut mae pobl yn sgorio
safonau gofal
lle rydych CHI yn byw?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Newyddion Diweddaraf

How to Design a Home for the Elderly

How to Design a Home for the Elderly

Ignore the Numbers

Darllenwch fwy yn ein Blog Corner Gofal

Dyluniwch-a-Chwilio NEWYDD

 

Defnyddiwch ein hadnodd chwilio newydd i weld  

darparwyr gofal yn eich ardal.

Diffinio fy ardal chwilio

Think about me

mae'r Canllaw Gofal Da yn gweithio gyda phartneriaid cenedlaethol ac awdurdodau lleol i helpu gwella amlygrwydd mewn gofal ledled gwent.

lansiwyd ym mis Mawrth 2015.

Mae'r canllaw Gofal Da, ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Phartneriaeth Gwyddoniaeth Iechyd Academaidd De-ddwyrain Cymru, yn falch o gyflwyno 'think about me'.

Pam fo 'Think about Me' yn pwysig...

Darllenwch lythyr gan Mark Drakeford, Gweinidog Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Ansawd a dirnadaeth

Roedd y rhaglen beilot nawr yn fwy ledled Gwent yn bosibl gyda help cyllid gan Her Technoleg Iechyd. Mae wedi ei dylinio i gefnogi gwaith y gwasanaeth Gofyn a Sgwrsio Cartrefi Gofal, lle mae timau wirfoddolwyr yn mynd i gartrefi i siarad gyda h?n a'u teuluoedd am eu profiadau gyda gofal. Bydd yn helpu gwella ansawdd 

The pilot programme, now live across Gwent, has been made possible with the help of funding from the Health Technology Challenge. It's designed to support the work of the Care Home Ask and Talk (C.H.A.aT.) service, where teams of volunteers go into homes to talk to older people and their families about their experiences with care. It will help improve the quality and perceptions of eldercare provision in Gwent, as well as increasing much-needed transparency across the sector.

Capturing conversations

Good Care Guide will be used as a platform to capture conversations, and extend reach of residents' experiences to other families across Gwent. It will give older people and their families more of a say about the care they receive, and highlight to care homes where they can make improvements, whilst at the same time letting them celebrate that which they already do well.

Creu Adolygiad

80 out of 96 homes across Gwent have joined the pilot.

We'd like to thank the following organisations for their ongoing support:

National Partners

   

Local Authorities in Wales

If you have any questions about the pilot or to get involved, please get in touch.

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages