Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Sut mae pobl yn sgorio
safonau gofal
lle rydych CHI yn byw?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Adolygu Gofal Plant ar y Canllaw Gofal Da

Adolygiadau gofal plant gonest a diduedd

Mae'r Canllaw Gofal Da yn fforwm annibynnol sydd wedi ei ddatblygu i ganiatáu i chi gael hyd i, sgorio ac adolygu'r gofal plant lleol (neu gofal pobl hŷn ) rydych wedi ei ddefnyddio.

Rydym yn rhestru  31,073 o ddarparwyr gofal plant yn y DU, ynghyd â gwybodaeth a chyngor rydym yn gobeithio fydd yn eich helpu chi i gymryd y penderfyniadau gorau am ofal plant.

Creu Adolygiad

Cael hyd i ofal plant lleol a darllen adolygiadau o ofal plant

Adolygiadau o asiantaethau nanis, meithrinfeydd a gofal plant grŵp 

Medrwch helpu pobl eraill i ddewis y gofal plant iawn i'w teulu nhw trwy rannu eich barn ynglŷn â darparwyr gofal plant.

Medrwch ysgrifennu adolygiad a rhannu eich profiadau chi, yn eich geiriau eich hun.

Hefyd, medrwch sgorio gyda sêr eich asiantaeth nani, meithrinfa neu ofal plant grŵp. Rydych yn medru sgorio darparwyr gofal plant o ansawdd eu gofal plant a'u staff, i'r cyfleusterau, yr amgylchedd ac wrth gwrs, gwerth am arian..

Credwn bod 'rhannu'n golygu gofalu'

Ein gweledigaeth oedd creu gwefan annibynnol a diduedd lle gall defnyddwyr gofal plant yn y DU adolygu eu darparwyr lleol.

Felly os ydych wedi defnyddio meithrinfa neu asiantaeth nani, ymunwch â'r tîm ac ysgrifennwch adolygiad.

Rydym yn gwerthfawrogi gonestrwydd pob adolygiad o ofal plant.

Y tro cyntaf i chi ddefnyddio'r Canllaw Gofal Da, neu pan na fyddwch wedi'ch mewngofnodi, bydd angen i chi gadarnhau eich cyfeiriad ebost cyn i'ch adolygiad ymddangos ar y safle.

Edrychwn ymlaen at ddarllen eich adolygiadau o ofal plant.

"Gallaf ddod o hyd i'r feithrinfa orau agosaf a darllen adolygiadau am asiantaethau nani ar Canllaw Gofal Da"

 
 

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages