Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Gwnewch y Mathemateg!

Mae cymeradwyaeth ar lafar yn werthfawr i fusnesau. Ac ymholiadau hefyd. Po fwyaf o adolygiadau sydd gennych, y mwy o ymholiadau a gewch.

Beth yw gwerth ymchwiliad i'ch busnes?

£

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Ymunwch â Canllaw Gofal Da

A defnyddiwch adborth gan gwsmeriaid i hyrwyddo eich busnes

66,010 o ddarparwyr gofal plant a gofal i pobl hyn ar y Canllaw Gofal Da, o gartrefi gofal a meithrinfeydd i ddarparwyr grwp fwy, ledled y DU.Fel darparwr gofal, fe welwch fod broffil sylfaenol gyda chi (trwy ein partneriaethau gyda gwahanol  rheoleiddwyr cenedlaethol), sydd eisoes yn rhoi llwyfan i chi:

 • Ddarllen adborth cwsmeriaid gwirioneddol
 • Hwyluso adolygiadau o'ch meithrinfa neu gartref gofal
 • Arddangos amlygrwydd ynglyn â'r hyn rydych yn ei gynnig
   

Os hoffech rhestriad ond mae eich lleoliad gofal yn anrheoledig, cysylltwch â support@goodcareguide.co.uk i drafod eich opsiynau.

"Mae 65% o ddefnyddwyr yn darllen adolygiadau arlein cyn cymryd unrhyw benderfyniad i brynu"

Gwella eich proffil heddiw 

Mae defnyddio Canllawiau Gofal Da yn ffordd gwych o gysylltu a'ch cwsmeriaid, hyrwyddo eich busnes a cael mwy o ymholiadau. Cofrestrwch heddiw i wneud y gorau o'ch proffil - dim creu rhywbeth o'r newydd, datblygu na costau rheoli.

 

Cofrestru

Cofrestrwch nawr

Pam ddylech gofrestru Good Care Guide?

Receive constructive feedbackYr Achos Busnes

 • Gwella gwelededd y canlyniadau chwilio
 • Cynhyrchu mwy o ymholiadau a denu cwsmeriaid newydd
 • Harneisio adborth adeiladol i wella eich cynnig
 • Rhyngweithio â chwsmeriaid mewn amgylch annibynnol
 • Dysgu sut mae pobl yn debygol o argymell eich gwasanaeth

 

 

 

Members can add linksI addasu eich rhestriad

 • Ysgrifennwch ddisgrifiad llawn o'ch lleoliad
 • Lanlwytho logo a lluniau
 • Ychwanegwch ddolenni i'ch gwefan, tudalennau 'Facebook' neu 'Twitter'
 • Rhestrwch cyfeiriadau cyswllt e-bost
 • Dylech gynnwys amseroedd agor a gwybodaeth ddefnyddiol arall

Enhanced providers with reviews benefitI yrru traffig drwy adolygiadau

 • Rydym yn derbyn c.100,000 o ymwelwyr i'n safle pob mis
 • Mae Darparwyr Gloywi yn uchel yn ein canlyniadau chwilio
 • Yn dilyn darparwyr gydag adolygiadau
 • Mae adolygiadau hefyd yn gwella eich gwelededd gyda Google
 • Felly bydd darparwyr gydag adolygiadau yn elwa

 

I ddefnyddio'r teclyn Canllaw Gofal Da

 • Good Care Guide widget Ychwanegwch ein plug-in adolygiad i'ch gwefan
 • Mae'r teclyn yma'n diweddaru pan fo adolygiadau yn cael eu derbyn 
 • Mynediad Hawdd i ddarpar ddefnyddwyr
 • Hyrwyddo tryloywder am eich gwasanaeth
 • Caniatáu defnyddwyr i adael adolygiadau presennol

I hyrwyddo eich busnesBenefits include our enquiry button

 • I Dderbyn cysylltiadau arfaethedig trwy botwm ymholiad
 • Defnyddiwch eich pecyn hyrwyddo i yrru adolygiadau
 • Cael cymorth gan y tîm Canllaw Gofal Da
 • Defnyddio adborth i wella eich busnes
 • Trosoledd cysylltiadau cyhoeddus am y Canllaw Gofal Da

"Mae adolygiadau sy'n cael eu gadael ar safleoedd annibynnol,  dair gwaith yn fwy dibenadwy na'r rhai sy'n cael eu gadael ar wefan eich hunain."

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages