Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Ydych chi wedi defnyddio darparwr gofal yn lleol?

Os ydych chi wedi defnyddio darparwr lleol - rhannwch eich profiadau. Adolygwch Meithrinfeydd, sgorio cartrefi gofal, ac yn helpu teuluoedd eraill i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am ofal plant a gofal i'r henoed.

Creu Adolygiad

Ydych chi'n berchen neu'n rheolwr lleoliad gofal neu'n asiantaeth gofal yn y DU?

Sut gall eich proffil Canllaw Gofal Da ddod yn offeryn hyd yn oed yn fwy ar gyfer eich busnes A sut y gallwch chi ddod yn aelod.

Gwybodaeth i berchnogion a rheolwyr

Newyddion Diweddaraf

How to Design a Home for the Elderly

How to Design a Home for the Elderly

Ignore the Numbers

Darllenwch fwy yn ein Blog Corner Gofal

Neges ddiweddaraf Twitter

Visit us at stand D370 at the Dementia, Care & Nursing Home Expo, 26-27 March 2019 - NEC, Birmingham. Our Chairman… https://t.co/Msz5hvVbEC

 

Hygyrchedd we

Hygyrchedd a defnyddioldeb Canllaw Gofal Da

Rydym yn sicrhau bod ein gwefan a'o chynnwys yn hygyrch i amrywiaeth eang o ymwelwyr, gan gynnwys rhai gydag anableddau.

Closio

I ddefnyddwyr gyda nam gweledol, os ydych yn defnyddio fersiynau diweddaraf y porwr gyda 'text-zoom', gellir cynyddu maint y testun trwy ddal y fysell 'Ctrl' i lawr a sgrolio (ar yr un pryd) gydag olwyn eich llygoden.

Bysellau mynediad

Gellir symud trwy ein gwefan trwy ddefnyddio 'bysellau mynediad' wedi eu diffinio ymlaen llaw h.y. llwybrau byr bysellfwrdd (gweler isod am restr o'r cyfuniadau). Medrwch ddefnyddio adrannau llwyio'r wefan hon heb fod angen defnyddio'r llygoden trwy ddefnyddio bysellau mynediad.

I lywio gyda bysellau mynediad:

Windows

 • Ar gyfer Mozilla Firefox daliwch y fysell 'Shift' i lawr, y fysell 'Alt' a'r fysell mynediad (wedi eu rhestru isod)
 • Ar gyfer Internet Explorer daliwch y fysell 'Alt' a'r fysell mynediad i lawr, rhyddhewch y bysellau a phwyswch y fysell 'Enter'

Macintosh

 • Daliwch y fysell 'Ctrl' a'r fysell mynediad i lawr

Bysellau Mynediad

[0] Cartref
[1] Ynglŷn â Ni
[2] Gofal Plant 
[3] Gofal pobl Hŷn 
[4] Ysych chi'n Ddarparwr Gofal?
[5] Blog Cornel Gofal 
[6] Cysylltwch â Ni
[7] Cwestiynnau Cyffredin
[8] Map Safle 
[9] Ysgrifennwch Arolwg 

Safonau Gwe a Ddefnyddir

 • XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language)
 • CSS (Cascading Style Sheets)
 • Canllawiau Menter Hygyrchedd y We (W3C) 

Testun ar gyfer delweddau

Rydym yn denfyddio testun amgen ar gyfer delweddau - defnyddiol i ddefnyddwyr na all weld y ddelwedd, neu sy'n analluogi delweddau.

Ffurflenni hygyrch

Mae gan bob elfen o'n ffurflenni labeli. Medrwch ddefnyddio eich bysellfwrdd i lenwi gwybodaeth yn hytrach na defnyddio'r llygoden trwy ddefnyddio'r fysell 'tab'.

Dolennau Call

Yn hytrach na defnyddio "Cliciwch yma" ar gyfer dolennau, rydym yn gwneud pob ymdrech i wneud y ddolen yn fwy disgrifiadol fel bod gennych syniad gwell o lle bydd y ddolen yn mynd â chi

Peidio â dibynnu ar Javascript ar gyfer tudalennau hanfodol

Gan ddeall bod yr angen am lywio Javascript yn medru achosi anawsterau i rai defnyddwyr, rydym yn defnyddio systemau llywio syml y gellir eu cyrchu trwy ddefnyddio bysellau mynediad neu dabiau.

Mae map safle o'r Canllaw Gofal Da ar gael er mwyn medru cyfeirio'n gyflym at bob prif adran.

Penawdau Priodol

Mae prif benawdau mewn tag <h1> a phenawdau eraill mewn tagiau <h2> yn ei gwneud yn hawdd i ddeall yr wybodaeth sy'n cael ei darparu ar y dudalen.

Argraffu

Mae opsiwn i argraffu ar gael yn yr un lleoliad ar bob tudalen bwysig, er mwyn medru argraffu'r tudalennau hyn a'u darllen yn ddiweddarach.

Ebostio i ffrind

Mae opsiwn ebostio i ffrind ar gael yn yr un lleoliad ar y tudalennau pwysicaf er mwyn helpu rhannu gwybodaeth - gellir ebostio dolen i'r dudalen gyfredol i berson cyswllt.

Email to a friend option is available at the same location on most important pages to help share information - a link of the current page can be emailed to your contact.

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages