Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Sut mae pobl yn sgorio
safonau gofal
lle rydych CHI yn byw?

Ydych chi'n berchen neu'n rheolwr lleoliad gofal neu'n asiantaeth gofal yn y DU?

Sut gall eich proffil Canllaw Gofal Da ddod yn offeryn hyd yn oed yn fwy ar gyfer eich busnes A sut y gallwch chi ddod yn aelod.

Gwybodaeth i berchnogion a rheolwyr

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Pam fo Adolygiadau annibynnol yn pwysig

Access to good advice and information is increasingly critical to making difficult decisions about care

Y dyddiau hyn, mae pobl yn disgwyl gweld adborth gwirioneddol gan ddefnyddwyr cyn cymryd unrhyw benderfyniad prynu. Maent nid yn unig yn disgwyl medru darllen adolygiadau, maent hefyd yn disgwyl medru nodi eu sylwadau eu hunain yngl?n â'u profiadau - da neu ddrwg.

Mae hwn yn un rheswm pam fo lleoliadau gofal plant a gofal pobl h?n yn defnyddio'r Canllaw Gofal Da i gysylltu gyda chwsmeriaid.

Ymroddedig i helpu defnyddwyr gofal i wneud y dewisiadau gorau

Bydd y Canllaw Gofal Da bob amser yn ceisio:

 • Sicrhau bod adolygiadau gan ddefnyddwyr gwirioneddol
 • Dangos yr adolygiadau da A'R rhai drwg
 • Bod yn agored bob amser
 • Sicrhau nad oes adolygiadau gau yn mynd arlein
 • Aros yn ddiduedd ac annibynnol.

Credwn bod rhannu profiadau ar safleoedd adolygu megis y Canllaw Gofal Da yn y pen draw yn helpu i wella ansawdd gofal ledled y DU.

Mae rhannu'n golygu gofalu

Mae'r Canllaw Gofal Da yn fforwm lle gellir gadael adborth annibynnol, ei adolygu a chymryd penderfyniadau da ar ofal ar sail hynny.

Mae'r Canllaw Gofal Da yn fforwm lle gellir gadael adborth annibynnol, ei adolygu a chymryd penderfyniadau da ar ofal ar sail hynny.

Dweud eich dweud:

Creu Adolygiad

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages