Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Hysbysebu gyda'r Canllaw Gofal Da

¬Mae'r Canllaw Gofal Da yn cynnig ffynhonnell heb ei hail o wybodaeth i deuluoedd yn y DU, gyda phresenoldeb arlein arwyddocaol sy'n cynyddu'n gyflym

 • 3,500 ymweliad unigryw bob dydd
 • Mwy na miliwn o ymweliadau unigryw ers lansio
 • Gan gynulleidfa o rieni a theuluoedd sy'n ymgysylltu

Os hoffech chi hyrwyddo eich busnes, eich brand neu eich gwasanaeth i filoedd o deuluoedd a rhieni ledled y DU, ebostiwch ni ar advertising@goodcareguide.co.uk

Yngl?n â'r Wefan

Mae'r Canllaw Gofal Da yn rhoi i ddefnyddwyr gofal yn y DU lwyfan i gael hyd i, sgorio ac adolygu darparwyr gofal maent wedi eu defnyddio. Rydym yn rhoi cyfle i ddarpar ddefnyddwyr gymryd penderfyniadau yn seiliedig ar adborth a roddir yn annibynnol.

Demograffeg defnyddwyr

Yr unig wefan adolygu ar gyfer gofal plant A gofal pobl h?n.

Good Care Guide demographics

Cyfleoedd Hysbysebu

 • Pecynnau wedi eu teilwra
 • Adrodd llawn a mesuradwyedd
 • Gwerth rhagorol am wariant ar hysbysebu
 • Ar sail tenantiaeth neu CPM

Ebostiwch advertising@goodcareguide.co.uk  i gael mwy o wybodaeth.

 

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages