Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

 

The Chestnuts Residential Care Home

Math: Care Homes

Ardal: Cambridgeshire

 
Ysgrifennu Adolygiad

Mae AM DDIM ac ond yn cymryd 2 funud i rannu eich profiadau.

Mae eich barn am The Chestnuts Residential Care Home, ac care homes eraill Gall lleoliadau helpu pobl eraill ddewis y gofal cywir ar gyfer eu teulu.

Rydym yn gwerthfawrogi uniondeb pob adolygiad

Y tro cyntaf y byddwch yn defnyddio Canllaw Gofal Da, neu pryd bynnag nad ydych yn logio i mewn, bydd gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad e-bost.

 
Adolygu The Chestnuts Residential Care Home
* Gwybodaeth sy'n ofynnol
Ydych chi: *
Rhowch deitl ar gyfer eich adolygiad *
Sgoriwch y Darparwr Gofal hwn * (Cliciwch ar seren i wneud eich dewis)
Ansawdd gofal a staff
Cyfleusterau a glendid
Gwerth am arian
Pa mor debygol ydych chi i argymell The Chestnuts Residential Care Home i ffrind, cydweithiwr neu aelod o'r teulu? *
(Rhowch sgôr isod ble mae 0 = ddim yn debygol o gwbl a 10 = debygol dros ben)
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ddim yn debygol o gwbl
Niwtral
Eithriadol o Debygol
Dywedwch wrthym am eich profiad chi(Uchafswm 2000 o nodau)
Pa gyfnod o amser y mae eich adolygiad yn cyfeirio ato? *
O
I
Dangoswch fy enw ar adolygiadau Aros yn ddienw
Enw cyntaf *
Cyfenw *
Cyfeiriad e-bost*
Bydd eich e-bost byth yn cael ei ddangos. I gadarnhau eich adolygiad yn ddilys, byddwn yn anfon e-bost chi yn fuan gyda dolen cadarnhau. Rydym yn angen eich e-bost rhag ofn eich adolygiad yn cael ei gwestiynu.

Hoffwn Derbyn ebost pryd bydd The Chestnuts Residential Care Home yn derbyn adolygiad newydd 

Dwi'n hapus i derbyn ebost yn cysylltiedig am gwasanethau gofal plant neu henoed.
Byddwn byth yn rhannu eich gwybodaeth a trydydd parti.

Rwy'n cadarnhau fod yr adolygiad yn onest ac rwyf wedi darllen a
deall y Telerau ac AmodauaPolisi Preifatrwydd *
Cod diogelwch *
Cod diogelwch
Arhoswch os gwelwch yn dda
Sut mae pobl yn sgorio
safonau gofal
lle rydych CHI yn byw?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Sut i ddod o hyd i'r care home gorau yn Cambridgeshire. Darllenwch  adolygiadau care home ar Canllaw Gofal Da.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages