Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Ffioedd cartrefi gofal

Faint fyddwch chi'n ei dalu am gartref gofal? Defnyddiwch yr gyfrifiannell defnyddiol hon i ddarganfod ffioedd, ac i weld os bydd y wladwriaeth yn eich cefnogi. Neu cysylltwch â arbenigwr mewn ffioedd gofal heddiw

Adolygu Gofal Pobl Hŷn ar y Canllaw Gofal Da

Honest and impartial eldercare reviews

Mae'r Canllaw Gofal Da yn fforwm annibynnol sydd wedi ei ddatblygu i ganiatáu i chi gael hyd i, sgorio ac adolygu'r gofal pobl hŷn sydd ar gael yn lleol (neu ofal plant) yr ydych wedi ei ddefnyddio.

Good Care Guide is an independent forum that has been developed to allow you to find, rate and review the local eldercare (or childcare) that you've used.

Rydym yn rhestru 28,565 o ddarparwyr gofal pobl hŷn yn y DU, ynghyd â gwybodaeth a chyngor a fydd, gobeithiwn, yn eich helpu chi i gymryd y penderfyniadau gorau ynglŷn â gofal.

Creu Adolygiad

Cael hyd i ofal pobl hŷn a darllen adolygiadau o ofal pobl hŷn 

Adolygiadau cartrefi gofal ac asiantaethau gofal cartref

Medrwch helpu pobl eraill i ddewis y gofal pobl hŷn iawn ar gyfer eu teulu trwy rannu eich barn ynglŷn â darparwyr gofal pobl hŷn.

Medrwch ysgrifennu adolygiad a rhannu eich profiadau, yn eich geiriau chi eich hun.

Hefyd, medrwch sgorio sêr ar gyfer y cartref gofal neu asiantaeth gofal cartref. Medrwch sgorio'r darparwyr gofal o ansawdd y gofal a'r staff, i'r cyfleusterau, cwmpasoedd ac wrth gwrs, gwerth am arian.

Credwn bod 'rhannu'n golygu gofalu'

Ein gweledigaeth oedd creu gwefan annibynnol a diduedd lle gall defnyddwyr gofal pobl hŷn yn y DU adolygu eu darparwyr lleol.

Felly os ydych chi wedi defnyddio cartref gofal neu asiantaeth gofal cartref, ysgrifennwch adolygiad.

Rydym yn gwerthfawrogi gonestrwydd pob adolygiad gofal pobl hŷn.

Y tro cyntaf rydych yn defnyddio'r Canllaw Gofal Da, neu pan na fyddwch wedi eich mewngofnodi, bydd angen i chi gadarnhau eich cyfeiriad ebost cyn y bydd eich adolygiad yn ymddangos ar y safle.

Edrychwn ymlaen at ddarllen eich adolygiadau gofal pobl hŷn.

"Gallaf ddod o hyd i'r cartref gofal orau agosaf a darllen adolygiadau asiantaethau gofal cartref ar Canllaw Gofal Da"

 
 

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages