Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Creu Aelodaeth i Ddarparwr

Dewch yn aelod i reoli a gwella eich proffil(au)

Canllaw Gofal Da yn gadael lleoliadau gofal unigol wella eu proffiliau am ddim ond £ 120 y flwyddyn. Os ydych yn rhan o grŵp ac os hoffech i wella mwy nag un proffil neu os bydd eich lleoliad gofal yn anrheoledig, cysylltwch â support@goodcareguide.co.uk i drafod eich opsiynau.
 
Aelodaeth yn eich galluogi i wella eich rhestru, gadael i chi wneud mwy gyda eich proffil cyhoeddus. Gallwch ryngweithio â chwsmeriaid, marchnata eich busnes, integreiddio ein widget adborth i mewn i'ch i'r safle eich hun i gyd gyda'r nod o hyrwyddo adborth agored, yn onest.
 

 

 
Cam 1
Faint o leoliadau ydych chi'n berchenarnynt / eu rheoli?
1
2 neu fwy
 
Mae disgownt ar gael os ydych yn gweithredu mwy nag un sefydliad.

Os Hoffech cael mwy o gwybodaeth am disgownt grwpiau, cysylltwch a'n tim ar: support@goodcareguide.co.uk neu

0845 300 3086

.

Nodwch, os ydych yn parhau i gofrestru ar-lein, bydd angen i chi gofrestru pob un yn sefydliad ar wahân.
Pa fath o ddarparwr ydych chi?
 
Meithrinfa & Grŵp Gofal Plant
Nani, Gofal Plant & Asiantaethau gwarchod Plant
 
Cartrefi Gofal
Asiantaethau Gofal Cartref
 
 
Cofrestru busnes gwahanol

Mae'n ddrwg gennym eich bod yn cael trafferth dod o hyd i'ch busnes

Mewn rhai achosion gall hyn fod o ganlyniad i'n wefan ddim yn cydnabod eich manylion.

Rhowch ail-gynnig arni os gwelwch yn dda dim ond gyda'r rhan gyntaf eich enw (fel y cofrestrwyd gyda Ofsted / CQC). Wrth i chi deipio dylech weld rhestrau yn ymddangos.

Rwyf yn bendant ddim ar restr Canllaw Gofal Da

Os nad ydych ar rhestr ac os hoffech drafod ychwanegu eich busnes, cysylltwch â'n tîm:support@goodcareguide.co.uk neu

0845 300 3086

.

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages