Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Creu Cyfrir newydd

Gofal plant Cyfradd ac adolygu neu henoed eich bod wedi defnyddio

Creu cyfrif defnyddiwr yn rhad ac am ddim ac mae'n rhoi mwy o reolaeth dros yr adolygiadau ydych post yn ein hysgol. Gallwch ddangos eich enw ar adolygiadau, a dilyn darparwyr gennych ddiddordeb ynddo.

Mae'n rhad ac am ddim i ymuno ac ysgrifennu adolygiadau

Os ydych yn brin o amser neu nad ydynt am ychwanegu manylion isod, gallwch ysgrifennu adolygiad.

 
* Gwybodaeth sy'n ofynnol
Enw cyntaf *
 
Cyfenw *
 
Cyfeiriad e-bost *
 
Cadarnhau cyfeiriad e-bost *
 
Cyfrinair *
 
Cadarnhau cyfrinair *
Rhaid bod o leiaf 6 nod a chynnwys o leiaf 1 rhif
 
Ydych chi: *
 
 
 
 
Cod diogelwch *
Côd captcha
 
Arhoswch os gwelwch yn dda
Cam 1
Faint o leoliadau ydych chi'n berchenarnynt / eu rheoli?
1
2 neu fwy
 
Mae disgownt ar gael os ydych yn gweithredu mwy nag un sefydliad.

Os Hoffech cael mwy o gwybodaeth am disgownt grwpiau, cysylltwch a'n tim ar: support@goodcareguide.co.uk neu

0845 300 3086

.

Nodwch, os ydych yn parhau i gofrestru ar-lein, bydd angen i chi gofrestru pob un yn sefydliad ar wahân.
Pa fath o ddarparwr ydych chi?
 
 
Cofrestru busnes gwahanol

Mae'n ddrwg gennym eich bod yn cael trafferth dod o hyd i'ch busnes

Mewn rhai achosion gall hyn fod o ganlyniad i'n wefan ddim yn cydnabod eich manylion.

Rhowch ail-gynnig arni os gwelwch yn dda dim ond gyda'r rhan gyntaf eich enw (fel y cofrestrwyd gyda Ofsted / CQC). Wrth i chi deipio dylech weld rhestrau yn ymddangos.

Rwyf yn bendant ddim ar restr Canllaw Gofal Da

Os nad ydych ar rhestr ac os hoffech drafod ychwanegu eich busnes, cysylltwch â'n tîm:support@goodcareguide.co.uk neu

0845 300 3086

.

Sut mae pobl yn sgorio
safonau gofal
lle rydych CHI yn byw?

Ydych chi'n berchen neu'n rheolwr lleoliad gofal neu'n asiantaeth gofal yn y DU?

Sut gall eich proffil Canllaw Gofal Da ddod yn offeryn hyd yn oed yn fwy ar gyfer eich busnes A sut y gallwch chi ddod yn aelod.

Gwybodaeth i berchnogion a rheolwyr

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages