Mewngofnodwch i'ch
Good Care Guide cyfrif

Ebost *
 
Cyfrinair *
Arhoswch os gwelwch yn dda

Newydd i Canllaw Gofal Da?

Os ydych am ysgrifennu adolygiad, neu os ydych yn berchen/rheolwr cartref gofal: create a Good Care Guide account

Creu cyfrif newydd.

Sut byddech chi'n defnyddio Canllaw Gofal Da?

Dywedwch eich stori ...

Sgorio ac adolygu darparwyr chi wedi'u defnyddio

Mae ond yn cymryd ychydig funudau i rannu eich profiadau a helpu teuluoedd eraill ledled y DU. Bydd eich barn yn helpu i ddewis y gofal cywir ar gyfer eu teulu.

Sicrhau adolygiadau dilys

Y tro cyntaf y byddwch yn defnyddio Canllaw Gofal Da, bydd angen i chi gadarnhau eich cyfeiriad e-bost cyn eich adolygiad yn ymddangos ar y safle we.

Efallai y byddwn yn gofyn am dystiolaeth o'ch perthynas â'r darparwr gofal, megis gohebiaeth e-bost, anfoneb, cynllun gofal ac ati. Gwnewch yn siwr eich bod mewn sefyllfa i ddarparu'r manylion hyn os gofynnir amdanynt.

Cam 1
Pa ddarparwr gofal hoffech ei adolygu?
 
Meithrinfa & Grŵp Gofal Plant
Nani, Gofal Plant & Asiantaethau gwarchod Plant
 
Cartrefi Gofal
Asiantaethau Gofal Cartref
 
 
 
Cam 2
 
* Gwybodaeth sy'n ofynnol
Ydych chi: *
Rhowch deitl ar gyfer eich adolygiad *
Sgoriwch y Darparwr Gofal hwn * (Cliciwch ar seren i wneud eich dewis)
Pa mor debygol ydych chi i argymell i ffrind, cydweithiwr neu aelod o'r teulu? *
(Rhowch sgôr isod ble mae 0 = ddim yn debygol o gwbl a 10 = debygol dros ben)
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ddim yn debygol o gwbl
Niwtral
Eithriadol o Debygol
Dywedwch wrthym am eich profiad chi(Uchafswm 2000 o nodau)
Pa gyfnod o amser y mae eich adolygiad yn cyfeirio ato? *
O
I
Dangoswch fy enw ar adolygiadau Aros yn ddienw
Enw cyntaf *
Cyfenw *
Cyfeiriad e-bost *
Bydd eich e-bost byth yn cael ei ddangos. I gadarnhau eich adolygiad yn ddilys, byddwn yn anfon e-bost chi yn fuan gyda dolen cadarnhau. Rydym yn angen eich e-bost rhag ofn eich adolygiad yn cael ei gwestiynu.

Dwi'n hapus i derbyn ebost yn cysylltiedig am gwasanethau gofal plant neu henoed.
Byddwn byth yn rhannu eich gwybodaeth a trydydd parti.

Rwy'n cadarnhau fod yr adolygiad yn onest ac rwyf wedi darllen a
deall y Telerau ac AmodauaPolisi Preifatrwydd *
Cod diogelwch *
Security code
Arhoswch os gwelwch yn dda
Sut mae pobl yn sgorio
safonau gofal
lle rydych CHI yn byw?

"Ar ôl darllen yr adroddiad arolygu swyddogol ac ymweld â'r darparwr, rydym yn gobeithio y bydd Canllaw Gofal Da yn dod yn ffactor penderfynu wrth ddewis gofal."

Stephen Burke, Cannllaw Gofal

Bydd rhannu eich profiadau ar Canllaw Gofal Da yn helpu i wella ansawdd gofal.

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Plant yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z

Chwilio am Ddarparwyr Gofal Henoed yn ôl enw

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
 
 

Nursery Reviews | Nanny Agency Reviews | Care Home Reviews | Homecare Agency Reviews
Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella profiad gorau o'r we. Drwy ddefnyddio'r wefan hon rydych yn cytuno i'n cy and Cookie Policy.

© Copyright Good Care Guide Ltd. | Rhif Cwmni 07767790 | 593-599 Fulham Road, Llundain SW6 5UA
Datblygwyd gan My Family CareUnited for All Ages